Hari Oeang Ke-70

Tema Hari Oeang 70
"Kerja Nyata untuk Kemakmuran Rakyat melalui APBN yang Kredibel, Berkelanjutan dan Berkeadilan."


hari oeang 70 logo

Filosofi Logo
  • Bentuk lingkaran mencerminkan sebuah simbol harapan untuk APBN yang berkelanjutan dan berkeadilan.
  • Warna oranye dan kuning berbentuk lidah api, melambangkan kobaran untuk bekerja secara nyata.
  • Warna biru simbol air yang melambangkan tranparansi dari APBN sehingga dapat dipercaya.

Hak Cipta © 2014 Portal KPPN. All rights Reserved.